Tin tức

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và giám tuyển nghệ thuật

Trong những năm gần đây, định nghĩa về vai trò của người giám tuyển đã trải qua một số thay đổi đáng kể, và họ dần được định nghĩa rõ hơn. Với sự thay đổi này cũng đi kèm với sự tái định nghĩa, liên quan đến mối quan hệ giữa nghệ sĩ và nhà giám tuyển. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và khán giả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích một số định nghĩa về người giám tuyển và những lợi ích của mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và nhà giám tuyển.

Nhà giám tuyển là gì?

Thuật ngữ giám tuyển xuất phát từ những bảo tàng truyền thống. Vai trò của người giám tuyển/người quản lí từng được coi là “Người quản lý hoặc giám sát, như giám đốc điều hành hành chính của bộ sưu tập bảo tàng hoặc trong thư viện”. Bắt nguồn của từ ‘giám tuyển’ hay còn gọi là curate, xuất phát từ tiếng Latinh, từ curatus, phân từ trước đây của curare nghĩa là “chăm sóc”.

Trích dẫn từ FÁS về các khía cạnh chính của vai trò giám tuyển: Để sắp xếp một cuộc triển lãm, những nhà giám tuyển sẽ chọn đối tượng nào để trưng bày và tổ chức việc cho mượn các tác phẩm từ các bộ sưu tập khác nếu cần thiết. Họ cũng tổ chức vận chuyển, bảo hiểm và lưu kho tác phẩm. Người thẩm định đảm bảo rằng các tác phẩm được trưng bày một cách rõ ràng và hấp dẫn nhất có thể. Họ đồng thời điều phối và trong nhiều trường hợp, viết và biên soạn các danh mục triển lãm và các văn bản đi kèm trong các cuộc triển lãm. Các bảo tàng hoặc phòng trưng bày lớn thường tuyển dụng các viên chức giáo dục để tiếp cận đến các trường học hoặc quảng bá du lịch. Người quản lý có thể liên lạc với họ để tạo ra các mục trình bày, bảng làm việc và các bản trình chiếu.

Ngày nay, chúng ta thấy người phụ trách trong một bối cảnh rộng lớn hơn nhiều. Sự hiện diện của giám tuyển trong nghệ thuật thị giác ở Ireland và rộng rãi hơn trong bối cảnh Quốc tế đã tăng lên đáng kể trong 10 năm qua. Vai trò, chức năng, vị trí và ảnh hưởng mà họ để lại đã thay đổi cả sự nghiệp của chính họ và cũng tạo ra một hình thức quan hệ mới giữa cộng đồng khán giả, nghệ sĩ và các tổ chức nghệ thuật với nhau. Nhà phê bìnhgiám tuyển nghệ thuật - Michael Brenson phản ánh rõ nhất về những thay đổi này trong một cái nhìn thú vị. Anh ấy coi những điều sau đây là tiềm năng của những người giám tuyển đương đại: "chuyên gia thẩm mỹ, nhà ngoại giao, nhà kinh tế, nhà phê bình, nhà sử học, chính trị gia, nhà phát triển khán giả và nhà quảng bá".

Ngoài ra, nhà giám tuyển độc lập thường là người tạo ra các dự án có liên quan đến các dự án khác do chính vị giám tuyển đó khởi tạo. Họ có thể đang làm việc mà không có chính sách hoặc chiến lược lập trình rõ ràng về mặt thể chế nhưng cũng có khả năng can thiệp với các cơ quan chức năng và tổ chức trong việc phát triển và hiện thực hóa các dự án.

Công việc giám tuyển

Mục tiêu của công việc giám tuyển là làm hài lòng số lượng khán giả nhất định tiếp cận tới nghệ thuật thị giác đương đại. Trong đó có mối quan hệ cộng sinh giữa nghệ sĩ, nhà giám tuyển và khán giả. Thông qua một số chính sách và nghiên cứu, các tổ chức và các dự án độc lập bắt đầu với những đề xuất chương trình triển lãm sẽ diễn ra. Điều thiết yếu là họ cần có hoạt động nghiên cứu liên tục. Họ có thể chuyên về các lĩnh vực cụ thể và trong số đó họ có thể theo dõi một số nghệ sĩ, tự cập nhật về sự tiến bộ trong các công việc cụ thể.

Đối với một số nghệ sĩ, người giám tuyển có thể đưa ra lời khuyên về hướng đi và trở thành người bạn tâm giao mà nghệ sĩ có thể tìm đến khi cần lời khuyên, hỗ trợ và thậm chí là thách thức đối với những ý tưởng hoặc hướng đi cụ thể. Điều này cho phép họ nhận thức được những hoạt động nghệ thuật hiện tại - ý tưởng, cách trình bày và chăm sóc để chuẩn bị cho các triển lãm trong tương lai, đồng thời mang đến sự kỳ vọng của khán giả.

Đối với Biennials, khán giả quan tâm có thể bao gồm các bộ máy chính phủ, các tổ chức quốc gia, chính quyền địa phương cũng như các nhà tổ chức sự kiện quốc tế. Ở cấp độ địa phương hoặc độc lập hơn, người giám tuyển có thể làm việc với giám đốc nghệ thuật hoặc các sáng kiến ​​dẫn dắt các nghệ sĩ. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng các hình thức thuyết trình khác nhau sẽ có các tiêu chí riêng, có thể là chính trị, xã hội, thị trường hoặc lịch sử.

“Tình bạn” giữa người nghệ sĩ và nhà giám tuyển

Điều quan trọng là các nghệ sĩ phải được các nhà giám tuyển xem tác phẩm của họ. Ngoài khả năng trình bày trước công chúng về tác phẩm của nghệ sĩ, còn có cơ hội quý giá hơn để tham gia vào cuộc thảo luận quan trọng về tác phẩm của họ. Trong trình bày, quảng bá và ngữ cảnh hóa, người giám tuyển có thể đưa ra định hướng dựa trên thế giới quan của họ.

Hình thức thảo luận này bao gồm việc xem xét những người nghệ sĩ yêu thích về “họ là ai”, tìm kiếm những tầng lớp ý niệm và khả năng thực tiễn của họ. Cảm xúc của chính nghệ sĩ về tác phẩm của họ cho ta đầu mối để bắt đầu. Từ những nghiên cứu sâu hơn về vị trí này tạo nên một lập luận đáng thuyết phục. Không nhất thiết phải có các cuộc thảo luận hay diễn đàn ‘tuyệt đối’, nhưng vẫn đồng thời có thể tạo dựng một lập trường thuyết phục, rõ ràng và đảm bảo thông tin về quá trình của người nghệ sĩ. Đôi khi, những cuộc thảo luận này cũng mở ra những tiềm năng rằng tác phẩm của nghệ sĩ, khi được nhìn bằng con mắt của khán giả tiềm năng, có thể mở ra nhiều hơn những cách hiểu khác.

Hình thức 'phê bình' này là một nền tảng hữu ích để phát triển công việc giám tuyển và có thể đưa người giám tuyển giới thiệu nghệ sĩ với các cách suy nghĩ thực tế hơn cho các chuyên gia cả trong và ngoài ngành nghệ thuật phát triển kiến thức của họ và mở ra nhiều cơ hội thử nghiệm hơn.

Phát triển Triển lãm và Dự án

Sự phát triển của các cuộc triển lãm cũng là một khía cạnh quan trọng của mối quan hệ nghệ sĩ/ giám tuyển. Nhiều hình thức triển lãm có khả năng thể hiện, khiêu khích và thậm chí có những hành động dứt khoát. Đây là một sự hỗ trợ tích cực và đáp ứng nhiều hơn là hướng dẫn. Người phụ trách trở thành nhà biên tập những gì sẽ được hiển thị và cách nó sẽ được hiển thị với lợi thế tốt nhất của nó trong bối cảnh của tác phẩm và chủ đề được miêu tả. Sự quyết định của thời điểm này có thể trở thành chìa khóa thành công trong việc thể hiện tác phẩm của nghệ sĩ đến với cộng đồng khán giả và có thể mang lại cơ hội đánh giá hoặc mở rộng nhận thức về cách khán giả hiểu tác phẩm của nghệ sĩ và thế giới xung quanh họ.

Nhà giám tuyển cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các yếu tố phải được xem xét khi lập kế hoạch. Khi xem xét các trường hợp dự phòng, nghiên cứu tiềm năng và kiến ​​thức thực tế; người giám tuyển trở thành người ra quyết định và điều phối chính, người dẫn dắt và làm trung gian giữa các cơ quan chịu trách nhiệm về việc phân phối dự án. Cho dù họ nhận các tác phẩm mới hay nhận triển lãm tác phẩm hiện có, nhà giám tuyển là điểm trọng tâm mà các nhà thầu, kỹ thuật viên và các nhân viên văn hóa khác hợp tác để đạt được mục tiêu trưng bày của họ.

Người giám tuyển cũng là một tiếng nói chính trong việc trình bày tác phẩm với báo chí và truyền thông. Việc chuẩn bị tài liệu truyền thông được hình thành từ nền tảng cũng như việc cung cấp các chi tiết cơ bản nhất về cái gì, ‘khi nào và ở đâu’. Thông qua mạng lưới liên hệ với các nhà phê bình, nhà báo và các đồng nghiệp điều hướng và giám tuyển, nhà giám tuyển đó có thể nâng cao tầm với của các nghệ sĩ và tạo cơ hội để trưng bày và thể hiện của họ hơn nữa.

Người giám tuyển cũng có thể đồng ý với nghệ sĩ về chiến lược. Catalog, sách chuyên khảo hoặc vị trí truyền thông - cung cấp cho nghệ sĩ lối đi để đặt tác phẩm của họ trong những triển lãm lớn hơn. Đồng thời những ấn phẩm đó trở thành tài liệu nghiên cứu quan trọng. Điều quan trọng là người quản lý đảm bảo rằng việc xuất bản được thực hiện với một lý do cụ thể dựa trên thành tích. Thông qua cuộc thảo luận, người giám tuyển có thể khuyên ngăn nghệ sĩ tham gia vào quá trình trưng bày nào. Vì đây là một công việc tốn kém và tốn thời gian nên có thể thấy rằng khía cạnh tài chính của dự án có thể được đặt ở nơi khác tốt hơn và các ấn phẩm sẽ được hoãn lại cho đến khi có một thời điểm quan trọng hơn trong hoạt động của nghệ sĩ. Từ kinh nghiệm của người phụ trách sẽ có thể xác định lý do công khai tác phẩm và đưa ra lời khuyên về bộ máy hoạt động và tiếp thị mục tiêu cụ thể.

Kết luận

Bây giờ chúng ta đã thấy nhà giám tuyển là một người bạn, cố vấn và là người hỗ trợ. Chúng tôi cũng đã thấy vị giám tuyển nghệ thuật liên tục nghiên cứu và cung cấp các cơ hội cả trong và ngoài những đề nghị đưa ra. Người giám tuyển có thể chọn làm việc với các nghệ sĩ và khán giả theo các hấp dẫn và can đảm. Nhưng sẽ có những cạm bẫy trên đường đi. Ngày càng có nhiều bằng chứng về công việc giám tuyển bị áp lực. Mặc dù bị bác bỏ, nhưng công việc này đặt tầm quan trọng chủ yếu vào ‘độ cao’ về ý niệm và của nghệ sĩ rất nhiều. Điều này đã dẫn đến việc sùng bái các nhà giám tuyển ‘siêu sao’ và gây ra nhiều hiểu lầm và mất đi sự uy tín. Do đó, điều quan trọng là cả nghệ sĩ và giám tuyển phải đồng nhất một tiếng nói chung và công khai. Nghệ sĩ và nhà giám tuyển phải trao đổi cởi mở và thẳng thắn, nghiêm túc xem xét những lời phê bình và góp ý. Thông qua đó, cả hai đều có cơ hội xác định nhu cầu, lợi thế và cơ hội hiện tại cả tương lai.

Công việc của một nhà giám tuyển là đặc quyền và không chỉ đơn thuần là một quyền được cấp. Do đó, quyền lực và vị thế không có chỗ đứng nào trong lĩnh vực chuyên môn này. Đó cũng là một vị trí của sự tin cậy. Sự tin tưởng này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và yêu cầu cả nghệ sĩ và người giám tuyển nghệ thuật phải làm việc cùng nhau, thay vì đối lập. Đôi khi nghệ sĩ có thể không có mặt trong một cuộc triển lãm và khi đó người phụ trách sẽ trở thành đệm đỡ mà người nghệ sĩ có thể dựa vào khi trưng bày tác phẩm của họ để triển lãm.

Khả năng cơ động và khả năng tiếp cận của người giám tuyển cho họ tiềm năng gây ra sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, qua thời gian, các giám tuyển cần đánh giá lại vị trí của họ. Họ nên xem xét lại rõ ràng về giá trị trí tuệ và giá trị lao động. Bắt kịp theo xu hướng hoặc cố tình chống lại các mốt thời trang đều mang kết quả tệ như nhau. Do đó, người phụ trách phải có khả năng bày tỏ và bảo vệ các phản hồi và ý kiến ​​đồng thời nhận ra những định kiến ​​cá nhân. Bám theo một tư tưởng quá chủ quan có thể có một lợi thế ngắn hạn, tuy nhiên, làm việc với một cái nhìn tương lai sẽ mang lại nhiều cơ hội mở mang và thông cảm hơn cho các nhà giám tuyển và các nghệ sĩ mà họ chọn làm việc cùng.

 

Nguồn: https://visualartists.ie/artists-and-curators/

Biên dịch: Hưng

Biên tập: Ahndoar

Viết bình luận của bạn:

Tranh vẽ theo yêu cầu. Chúng tôi nhận đặt vẽ tranh theo yêu cầu với thể loại và chất liệu đa dạng. Hãy để những bức tranh nói lên phong cách của bạn.

Tải ứng dụng ngay

Google Play App Store
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon